หน้าหลัก | ทำเนียบ | ประวัติผู้เขียน | ประวัติวงโยธวาทิตโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | เว็บไซท์วงโยธวาทิตโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว   
 
username : 
password : 
 

    บทความน่าอ่าน
    เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิต

        วงโยธวาทิตเป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องเป่าและมีเครื่องประกอบจังหวะเข้าไปเสริมเพื่อควบคุมจังหวะ จึงเป็นวงดนตรีที่เหมาะสำหรับการเดินสวนสนามของทหาร การเดินพาเหรดของนักกีฬา เพราะเสียงดนตรีที่ทุกคนได้ยินจะทำให้เกิดความเข้มแข็งเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ปลุกเร้าให้ทุกคนมีความฮึกเหิมที่จะต่อสู้และแสดงถึงความเป็นระเบียบของหมู่คณะด้วย


ประเภทของเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต
        วงโยธวาทิตเป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรี ๓ ประเภท ดังนี้
        ๑. เครื่องเป่าหรือเครื่องลมที่ทำด้วยไม้ (Woodwind Instruments) ได้แก่ พิคโคโล (Piccolo) โอโบ (Oboe) บาสซูน (Bassoon) คลาริเน็ต (Clarinet) เบสคลาริเน็ต (Bass Clarinet) อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone) เทเนอร์แซกโซโฟน (Tenor Saxophone) บาริโทนแซกโซโฟน (Baritone Saxophone) ฟลุต (Flute) และอัลโตคลาริเน็ต (Alto Clarinet)        ๒. เครื่องเป่าหรือเครื่องลมที่ทำด้วยทองเหลือง (Brass Instruments) ได้แก่ ทรัมเป็ต (Trumpet) คอร์เน็ต (Cornet) ทรอมโบน (Trombone) เฟรนซ์ฮอร์น (French Horn) บาริโทน (Baritone) ยูโฟเนียม (Euphonium) ทูบา (Tuba) และซูซาโฟน (Susaphone)        ๓. เครื่องประกอบจังหวะ (Percussion Instruments) ได้แก่ กลองเล็ก (Snare Drum or Side Drum) กลองเทเนอร์ (Tenor Drum) กลองใหญ่ (Bass Drum) ฉาบ (Cymbals) ไซโลโฟน (Xylophone) กลอคเคิ่นสปีล (Glockenspiel) ทรัยแองเกิ้ล (Triangle) กลองทอมบา (Tomba) และกลองทิมปานี (Timpani)


01:55 PM - June, 09 2009 | อ่าน 2648 คน กลับขึ้นข้างบน
 
Power by aondcon | Copyright © ถวัลย์ชัย สวนมณฑา All Rights Reserved.